نخست‌وزیر آلمان: زنان در افغانستان با دشواری‌های زیادی روبه‌روهستند"/>