۴۳۹۳۵۴۶

بورل: نتانیاهو قصد دارد بیش از یک میلیون فلسطینی آواره شوند