۱۰۸۰x720_cmsv2_6cf92bec-f159-5968-90b7-480ad9809b8b-3132625

وزارت مهاجران گروه طالبان از زندانی بودن بیش از یک هزار مهاجر افغانستانی در زندان‌های ترکیه خبر داد