خبر-Recovered

شش عضو یک خانواده از اثر گازگرفتگی در استان تخار جان‌باختند