۲۰۲۴۰۲۱۴_۰۸۳۰۴۳

دو نهاد بین‌المللی خواستار توجه سازمان ملل به اذیت‌و‌آزار زنان از سوی طالبان شد