_۱۲۸۸۸۲۱۷۱_۵۲۷۲۹۶۳۸۸۷۴ac41d3ca37k

به نظر می‌رسد، رافائل گروسی با اراده‌ای بالا در این نشست در تلاش برای اقناع نمایندگان کشورها برای دادن شانسی به تفاهم تازه با تهران است