۲۷۰۳۱۹_۷۴۳۹۰۵۴_updates

طالبان تیراندازی بر پنج‌ غیرنظامی در کابل را رد کردند