۳۲۷۶۰۰۵_۰_۱۶۰_۳۰۷۳_۱۸۸۸_۶۴۰x0_80_0_0_72cf492fef7edb84e095a7c0cc91c11a

بسته‌ی کمکی ۹۵ میلیارد دالری به اوکراین، اسراییل و تایوان از سوی سنای آمریکا تصویب شد