۱۷۰۷۶۴۴۶۹

سازمان ملل درباره‌ی حمله‌ی اسراییل به شهر رفح هشدار داد