۱۴۰۲۰۹۱۴۱۳۰۸۴۱۲۲۹۲۸۹۰۹۶۸۴

آمریکا اسراییل را در مورد حمله به شهر رفح پاسخ‌گو نمی‌کند