۲۰۲۴۰۲۱۵_۱۶۵۵۲۶-۱۱۴۰×۸۵۵

عمر ایوب توسط حزب تحریک انصاف برای نخست‌وزیری پاکستان معرفی شد