خبر copy

وقوع یک روی‌داد ترافیکی دیگر در بادغیس یک‌ کشته و شش زخمی برجای گذاشت