۲۰۲۴۰۲۱۷_۰۹۳۷۳۸

یک مقام هندی از طالبان خواست مانع فعالیت لشکر طیبه و جیش محمد در افغانستان شوند