۶۹۳۱۷۶FE_14B2_4241_8CA5_5E9870D4B5AD_cx0_cy20_cw65_w1080_h608_s

وزارت خارجه‌ی پاکستان: سخنان استانک‌زی درباره‌ی خط دیورند «خودخواهانه‌ و واهی» است