۲۳۰۸۴۴

از آغاز درگیری‌ها تاکنون ۱۳۰ خبرنگار در نوارغزه کشته شدند