۱۵۷۳۷۷۸۴_۶۰۵

گروه طالبان یک نفر را در استان میدان‌وردک شلاق زدند