IMG_20240217_215905_578

روی‌داد ترافیکی در استان سمنگان سه کشته و چهار زخمی برجای گذاشت