ZM

طالبان بیانیه‌ای مشترک وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور را رد کردند