۱۳۹۳۳۸۲۱b5103fc21b00037a347ea5269cdde88c-1428×1428

لطف‌الله نجفی‌زاده، میترا مهران، شاه‌گل رضایی و محبوبه سراج به نمایندگی از جامعه‌ی مدنی و زنان افغانستان در نشست دوحه شرکت کردند