Taliban-and-Women-AFP2-scaled-1

یونیسف: در یک ماه ۱۶۰ هزار مورد ابتلا به عفونت حاد تنفسی در افغانستان ثبت گردیده‌است