۵۱۰۹۵۸۵۳_۶۰۵ (۱)

شرکت برق‌رسانی از کاهش ۵۰ درصدی برق وارداتی اوزبیکستان به افغانستان خبر داد