۱۲۰۰x675_cmsv2_59e5c9fd-c11f-5667-823b-780e0b763063-8166050

نتانیاهو مجدداً بر مخالفت خود با خروج از نوار غزه تاکید کرد