۸۹۸A8831_478C_49F6_AF8B_AB69E40333AA_cx0_cy5_cw0_w1080_h608_s

برنامه‌ی جهانی غذا: یک‌سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی و کم‌بود غذا روبه‌رو اند