۱۸۵۵۸۱

گانتز: نشانه‌های از توافق احتمالی جدید برای تبادل گروگان‌ها به چشم می‌خورد