۲۰۲۴۰۲۲۴_۱۱۰۷۲۵

رینا امیری: نشست دوحه منجر شد تعهد جامعه‌ی جهانی برای حمایت از مردم افغانستان تقویت شود