۳۳c920578bd43ebc06cea7cd726282153b718d60-1600×1066

عبدالکبیر: اگر خواسته‌های ما مورد توجه سازمان ملل قرار گیرد در نشست‌های آینده شرکت خواهیم کرد