ولایت-بادغیس

شماری از اعضای گروه طالبان در استان بادغیس هنوز معاش‌ دریافت نکرده‌اند