۱۳۹۸۰۵۱۳۰۰۰۴۳۶_Test_PhotoN

حوثی‌های یمن عملیات خود علیه کشتی‌ها در دریای عرب و سرخ را گسترش می‌دهند