AROSI

۱۲ زوج به‌شکل دسته‌جمعی در استان غزنی عروسی کردند