photo_2024-02-25_10-29-26-750×430

گروه طالبان در یک هفته‌ی پسین ۵۵ نفر را به اتهام جرم‌های جنایی از استان هرات بازداشت کردند