۵۹۱۹۵۷۱۳_۶۰۵

یک شهروند اتریشی با میانجی‌گری قطر از زندان گروه طالبان آزاد شد