۲۰۲۴۰۲۲۶_۱۳۴۰۵۲

یک مرد متهم به قتل از سوی گروه طالبان در استان جوزجان اعدام شد