۰۹۴۱۸۱۳۰

طالبان: تصمیم‌های خلاف منافع ما هرگز عملی نخواهند شد