۴۴۴۲۳۵۸

زلنسکی: از آغاز درگیری‌ها تاکنون ۳۱ هزار نظامی اوکراین کشته شدند