۴۹۲۹۷۵۶

گروه حماس پیش‌نهادی را از سوی پاریس مبنی بر آتش‌بس در غزه دریافت کرده‌اند