۳۷۴۹۴۳۰۹۷_استانبول_پایتخت_ترکیه_شهر_توریستی_شرقی

در یک روز هفت زن در ترکیه به دست شوهران کنونی یا پیشین‌شان به قتل رسیده‌اند