Istanbul-the-capital-of-Turkey

در یک روز هفت زن در ترکیه به دست شوهران کنونی یا پیشین‌شان به قتل رسیده‌اند