thumbs_b_c_16f9390a1157b6a347f86f0c0c4d8c96

گروه حماس بر برقراری مذاکره جهت آتش‌بس در نوار غزه تاکید کردند