GettyImages-1234649842c-1

جابه‌جایی پشتون‌ها در سمت شمال توسط گروه طالبان و عواقب خطرناک آن برای مردم شمال