۶۱۳۰۳۳۴۷b7f9f

نهاد حقوق‌بشری: بیش از ۵۰۰ تن در سال پسین در افغانستان کشته شده‌اند