D50CA75C-0118-417D-A8F1-BFB25C660085_w1080_h608

راه‌های مواصلاتی چهار شهرستان استان تخار به روی رفت‌وآمد بسته شدند