جو+بایدن+و+ترامپ

نتایج یک نظرسنجی: ترامپ در محبوبیت نسبت به بایدن پیش‌گام است