WhatsApp-Image-2024-03-03-at-10.21.00_62c2308f-768×408

یک عراده موتر و مبلغ ۱۵۰ هزار دالر یک تاجر در هرات از نزد دزدان پس گرفته شدند