۹c60efd3211e3f48d55e3c0753fb1996d2d45f7e-800×600

گروه طالبان مدیر امنیت ملی پیشین هلمند و هفت همکارش را دست‌گیر کردند