ایلان+ماسک

ایلان ماسک: اظهارات جوبایدن در مورد حل بحران مهاجرت «دروغ محض» است