۶۲۹۴۸۱۷۳

شهباز شریف به‌عنوان نخست‌وزیر پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد