۱۶۱۴۴۶۰_۸۴۳

حکم اعدام رهبر اخوان‌المسلمین مصر صادر شد