شهر-هرات-۱

گروه طالبان در هرات برای حفر چاه‌‌های منازل مسکونی جریمه‌ی نقدی وضع کرده‌اند