۱۵۷۷۰۹۳۰۷

هریس از بایدن خواست در راستای کاستن شمار کشته‌شدگان غیر‌نظامی در غزه اقدام کند