۱۷۸۰۷۱۳_۶۹۴

دادگاه عالی آمریکا: ترامپ در انتخابات مقدماتی کلرادو شرکت کرده می‌تواند